EDI

Gebruik van de module voor elektronische gegevensuitwisseling met leveranciers levert voor de gebruikers snel een positief resultaat op. U realiseert een directe kostenbesparing doordat er minder mensen op de orderafdeling werkzaam kunnen zijn, tegelijkertijd bereikt U kwaliteitsverbetering.  

Enkele kenmerken:  • Zo kan er via EDI een automatische terugkoppeling van verkoop- en voorraadgegevens richting leverancier plaatsvinden, die specifiek voor uw situatie op een bepaald moment actie kan ondernemen. 

  • Het EDI beheer is eenvoudig, nieuwe leveranciers zijn bijvoorbeeld door de gebruiker zelf met een geringe inspanning toe te voegen. Daarnaast kent de module een aantal zelflerende functies, terwijl door de opzet en werkwijze ervan kan worden gegarandeerd dat er uiteindelijk volledig juiste data in Modis® wordt opgenomen.