Verkoop

De kern van uw bedrijfsvoering: het verkopen. Logisch dus dat Modis Software een geavanceerde module heeft ontwikkeld om dit belangrijke proces optimaal te ondersteunen. Deze module biedt U tal van mogelijkheden:

Enkele kenmerken:  • Van het on-line opvragen van elke afzonderlijke verkoop tot en met de margebepaling op artikel- of bonniveau.

  • Alle denkbare details worden geregistreerd.

  • U krijgt verkoopoverzichten, kunt alle personeelsverkopen nauwgezet bekijken terwijl u middels verkoopsignaleringen alle afwijkende en geweigerde transacties achteraf kunt herstellen.

  • Zelfs verkoopgegevens van kassasystemen van derden kunnen in Modis® worden ingelezen en verwerkt. 

  • Ontwikkeld vanuit de praktijk, gebouwd door deskundigen, gebruikt door kenners. Een betere combinatie is nauwelijks denkbaar.